Svensk telekommarknad

Svensk telekommarknad är en av Sveriges viktigaste operatörsundersökningar om elektronisk kommunikation. PTS har till uppdrag att följa tjänsteutvecklingen på marknaden för elektronisk kommunikation och som en del av detta uppdrag arbetar PTS med att årligen samla in och publicera marknadsdata som redovisas i Svensk telekommarknad.

Svensk telekommarknad är uppdaterad 9 juni 2023. Den innehåller inrapporterad data för helåret 2022 och tidigare år. Inrapporterade förändringar redovisas i förändringsloggen.

Här ingår statistik om abonnemang, intäkter, datatrafik med mera inom områdena:

  • Mobila samtals- och datatjänster
  • Internettjänster (bredband)
  • Fasta samtalstjänster
  • Traditionella tv-tjänster
  • Datakommunikationstjänster och svartfiber till slutkund

För första halvåret 2022 och första halvåret 2023 kommer insamlad data att publiceras som statistik på Statistikportalen, men rapport avseende halvårets insamling kommer inte tas fram.

1999-2021 har PTS utkommit med en rapport två gånger per år (en rapport om föregående helår som publiceras i juni och en för det första halvåret som publiceras i november).

Dokument: Här finns flera dokument så som rapporten, frågeformuläret, deltagarlistan, tabeller med mera.

Tabeller med statistik: Här kan du få fram statistik på operatörsnivå och marknadsandelar genom att klicka på det område du vill veta mer om. I vissa tabeller är fältet för första halvåret blank, vilket betyder att frågan inte har ställts på halvåret.

För den absolut senaste statistiken hänvisas alltid hit till Statistikportalen. Förändringar som ett resultat av kompletteringar och korrigeringar efter publiceringen av rapportversionen dokumenteras under Förändringslogg.

I tabellerna redovisas samtliga operatörer som någon gång deltagit i undersökningen, även de som inte deltagit i de senaste undersökningarna. Det är inte möjligt att utläsa av tabellerna om operatören svarat 0 eller inte varit med i undersökningen.