Förändringslogg

 

Svensk telekommarknad - logg av ändringar i statistiken

 

Samtliga förändringar i statistiken från och med publiceringen av den senaste rapportversionen av Svensk telekommarknad återfinns nedan.

Insamlingen av operatörsdata fortsätter även efter det att Svensk telekommarknad publicerats vilket gör att PTS databas för operatörsstatistik kontinuerligt förbättras och svarsfrekvensen ökar. Förändringar i statistiken som ett resultat av kompletteringar och korrigeringar efter publiceringen av rapporten återspeglas dock endast löpande i statistikportalen. För den absolut senaste statistiken hänvisas av den anledningen till statistikportalen.

 

Förändringar i samband med publicering av 2023:

Historiska ändringar i samband med rapportering av helåret 2023 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Förändringar i samband med publicering av första halvåret 2023:

Historiska ändringar i samband med rapportering av första halvåret 2023 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förändringar efter publicering av 2022:

Korrigering av slutkundsintäkter mobilt, fråga 17 (tabell 12).

Korrigering av fördelningen intäkter från kontraktsabonnemang och kontantkort.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förändringar i samband med publicering av 2022:

 

Historiska ändringar i samband med rapportering av 2022

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förändringar efter publicering av första halvåret 2022:

Tabell 15 - Mobil datatrafik för Telenor Sverige AB ska korrigeras enligt följande: 
  • För 2021 samt första halvåret 2022 ska datatrafik i 5G-nät ändras till 272,384 Tbyte respektive 1 751,040 Tbyte. 
  • För 2021 samt första halvåret 2022 ska datatrafik i 4G-nät ändras till 485 063,668 Tbyte respektive 274 075,747 Tbyte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förändringar i samband med publicering av första halvåret 2022:

 

Historiska ändringar i samband med rapportering av första halvåret 2022

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förändringar efter publicering av 2021:

Tele2: Korrigerat fördelning mellan hastigheter för kabel-tv och fiber i Tabell 24-26. 
Hi3G Access: Korrigerat intäkter från kontraktsabonnemang (privat) i Tabell 12. 
Transaction Network Services TNS AB: Korrigerat intäkter från IP-VPN i Tabell 20.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förändringar i samband med publicering av 2021:

 

Historiska ändringar i samband med rapportering av 2021

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förändringar efter publicering av första halvåret 2021:

Tele2: Korrigerat fördelning av mobilabonnemang via GSM, UMTS, LTE samt NR (5G) i Tabell 11. 
MKB: Korrigerat antal abonnemang på fast bredband i Tabeller 23-26. 
Telenor: Korrigerat fördelning av abonnemang per hastighet uppströms i Tabell 26.
Bredband2: Korrigerat antal tv-abonnemang -874 i Tabell 28. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förändringar i samband med publicering första halvåret 2021:

 

Historiska ändringar i samband med rapportering av första halvåret 2021

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förändringar efter publicering av 2020:

ComCenter i Jönköping AB: 
Tidigare lämnad data under fasta samtalstjänster för STM 2020 har nollats då de avsåg SIP-trunkar som inte ingår i statistiken.
Orange Business Sweden AB: 
Tidigare lämnad data under fasta samtalstjänster för STM 1h2020 har nollats då de avsåg SIP-trunkar som inte ingår i statistiken.
Colt Technology Services AB: 
Tidigare lämnade data under fast telefoni via PSTN för STM 1h2020 har flyttats till fast telefoni via ISDN pga tidigare felregistrering.
Indicate IT AB: 
Tidigare lämnad data under intäkter internetabonnemang övriga accesstekniker företag för STM 2020 har flyttats till privat pga tidigare felregistrering.

Historiska ändringar efter rapportering 2020

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förändringar i samband med publicering 2020:

Följande ändringar avser tabell 1, 2, 8, 9 och 28. Tabellerna kommer att uppdateras runt den 24 juni. Se rapporten Svensk telekommarknad 2020 för mer information.
Tele2 Sverige AB: 
Ändring av antal tv-abonnemang via digitala och analoga kabel-tv nätet pga felrapportering. Förändringen beror på att Tele2 i september 2020 släkte sitt analoga kabel-tv nät. Det innebar att så gott som alla Tele2/ComHems analoga kabel-tv abonnemang via fastighetsägare övergick till digitala kabel-tv abonnemang via fastighetsägare.
Förändringen innebär nedan. Nedan ändring är ännu inte inlagt i statistiken i tabellerna 1, 2 och 28:
  • Analog tv i kabelnät via fastighetsägare ändras från 1 650 980 till 6475.
  • Digitala grundabonnemang via kabel tv-nät  via fastighetsägare ändras från 6 914 till 1 651 419.
  • Digitala abonnemang i kabel-tv-nät där ni har avtal direkt (dvs. en direkt fakturarelation) med hushåll som i sin tur även har avtal om analogt grundabonnemang via fastighetsägare: från 499 646 till 0.
  • Digitala abonnemang i kabel-tv-nät där ni har avtal direkt (dvs. en direkt fakturarelation) med hushåll som i sin tur även har avtal om digitalt grundabonnemang via fastighetsägare: från 524 till 500 170. 
Global Connect/IP-Only: 
Ändring är ännu inte inlagt i statistiken i tabellerna 1, 2, 8 och 9:
  • Antal trafikminuter för fast telefoni: har inte rapporterat in slutlig korrigering
  • Antal samtal fast telefoni: har inte rapporterat in slutlig korrigering

Historiska ändringar i samband med rapportering 2020

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förändringar i samband med publicering första halvåret 2020:

 

Historiska ändringar i samband med rapportering av första halvåret 2020

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förändringar efter publicering av Svensk telekommarknad 2019:

Telenor Connexion AB: Flyttar 233 000 från "varav M2M som använder eSIM" till "varav intäkter för M2M som används i Sverige" pga felregistrering.

Tele2 Sverige AB: Ändring av mobildatatrafik i GB för variablerna "varav abonnemang på mobilt bredband - endast data" och "varav från abonnemang på samtal- och datatjänst" så att de summerar mot total mängd utgående och inkommande mobil datatrafik.

Förändringar i samband med publicering av Svensk telekommarknad 2019:

Historiska ändringar i samband med rapportering av 2019

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förändringar efter publicering av första halvåret 2019:

Ändring: 612 av Telekometens internetabonnemang flyttas från satellit till xDSL för 1H2019

Ändring: Telenors mobilabonnemang för enbart samtalstjänster, via kontraktsabonnemang, privat: ändras från 109 148 till 93 858. (-15 290)

SMATV är en estimering och avrundas från 177 417 till 177 tusen

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förändringar i samband med publicering första halvåret 2019:

Ändring: Abonnemang för internettjänster för 1H2019: Telekometen AB har felredovisat 612 st. abonnemang under fast bredband satellit. Dessa ska flyttas till fast bredband xDSL.

Historiska ändringar i samband med rapportering av första halvåret 2019

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förändringar i rapportering efter publicering 2018:

Efter publicering av Svensk telekommarknad 2018 har Tele2 rapporterat in en korrigering. Den har ännu inte korrigerats på statistikportalen men kommer att korrigeras i slutet av november 2019 i samband med publicering av första halvåret 2019. Fråga 10: Intäkter för fast telefoni (PSTN, ISDN och ip-telefoni ), avser 31 dec 2018: Företag totalt korrigeras från 234,863 till 319, 578 miljoner kronor.

Historiska ändringar efter rapportering av 2018

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förändringar i rapportering i samband med publicering 2018:

Historiska ändringar i samband med rapportering av 2018

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förändringar i rapportering efter publicering första halvåret 2018:

Abonnemang på tv-tjänster via SMATV (analoga kabel-tv abonnemang): Korrigerar estimering till 198 000 från 146 000 för första halvåret 2018.

Trafik för mobila datatjänster (Tbyte), varav trafik i 4G-nät för 1H2018: Telenor korrigerar ändrar trafik i 4G-nät från 54 583 Tbyte till 111 524 Tbyte.

Efter publicering av Svensk telekommarknad första halvåret 2018 har Telenor korrigerat inrapporterade värden som ännu inte har korrigerats på statistikportalen:
Mobila samtals- och datatjänster - antal utgående trafikminuter (miljoner) från slutkund avseende första halvåret 20108, Internationellt utgående trafik: Från 77,088 till 36,467
Mobila samtals- och datatjänster - antal utgående telefonsamtal (miljoner) från slutkund, Internationellt utgående samtal: Från 23,415 till 11,076

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förändringar i rapportering i samband med publicering första halvåret 2018:

Ändring: Trafik för mobila datatjänster (Tbyte), varav trafik i 4G-nät för 1H2018: ska ändras från 370 716 till 427 657 Tbyte pga sent inkommen korrigering av Telenor.

Databasen kommer att uppdateras i början av december.

Historiska ändringar i samband med rapportering av första halvåret 2018

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förändringar i rapportering i samband med publicering 2017:

Historiska ändringar i samband med rapportering av 2017

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förändringar i rapportering efter publicering första halvåret 2017:
12 februari 2018: Efter publicering av Svensk telekommarknad första halvåret 2017 följande korrigeringar inrapporterats av respektive aktör:
 
Bahnhof:

- Intäkter internetabonnemang 2014 (från 366 till 135 miljarder kronor) och 2015  (från 450 till 217 miljarder kronor)
- Antal internetabonnemang 1h2017.
 
Hi3G:

- Trafik från LTE 1h2017.
 
Telenor:

- Analog tv 1h2017
- Internetabonnemang - gruppanslutning fiber 1h2015-1h2016.
 
Tele2:

- SMS från datorsystem 1h2015.
 
Internetabonnemang - Uppströmshastigheter 2016: Kompletteringar från de 10 största aktörerna.
 
Statistikportalen och tabellbilagan är uppdaterade med dessa korrigeringar, men rapporten uppdateras inte.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förändringar i historiska värden i samband med publicering av första halvåret 2017:

Tabell med förändringar i historiska värden i samband med kommentarer

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förändringar i rapportering i samband med publicering 2016:

Historiska ändringar i samband med rapportering av 2016

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förändringar i rapportering efter publicering första halvåret 2016:
7 december 2016: Efter publicering av Svensk telekommarknad första halvåret 2016 har Bahnhof korrigerat inrapporterade värden av fasta bredbandsabonnemang, huvudsakligen privata fiber och fiber-LAN abonnemang. Korrigeringen innebär att Bahnhofs abonnemang på fast bredband ökar från tidigare ca 166 000 inrapporterade abonnemang till 198 000 abonnemang. Det innebär en ökning med 33 000 abonnemang, varav 32 000 privata fiber och fiber-LAN abonnemang. Bahnhofs marknadsandel på fast bredband ökar därmed från 4,7 till 5,6%.
Statistikportalen och tabellbilagan är uppdaterade med dessa korrigeringar, men rapporten uppdateras inte.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förändringar i rapportering efter publicering helåret 2015:
10 juni 2016: Efter publicering av Svensk telekommarknad 2015 har Tele2 korrigerat sina intäkter för mobila samtals- och datatjänster. Korrigeringen innebär att fasta avgifter, företag, ökar från tidigare inrapporterat 1 185 299 kSEK till 1 281 326 kSEK. Det innebär en ökning med ca 96 miljoner kronor.

10 juni 2016: Svensk telekommarknad 2015: PTS vill lägga till ett förtydligande att det är IPTV (fiber och xDSL) som 2015 var den största digitala tv-plattformen.

15 augusti 2016: ComHem har ändrat i sin rapportering för 2015:
Fråga 38 Antal aktiva abonnemang på ip-tv i fiber eller fiber-LAN grundpaket (betal-tv tjänster) med hushåll/slutkund per 31 dec 2015. 79271 abonnemang för helåret 2015 flyttas från ”varav via fastighetsägare” till ”varav via avtal direkt med hushåll utan avtal om abonnemang med fastighetsägare”. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förändringar i rapportering efter publicering första halvåret 2015:

Efter publiceringen av Svensk Telemarknad första halvåret 2015 har Tele2 korrigerat några inrapporterade värden, vilket påverkar den totala utvecklingen. PTS har därför uppdaterat föreliggande rapport.n Tele2 rör området mobila samtals- och datatjänster och innebär en ökning med drygt 263 000 mobila kontraktsabonnemang för första halvåret 2015. Tele2 har även korrigerat intäkter från mobila samtals- och datatjänster inom företagssegmentet. Korrigeringen innebär en minskning med ca 62,3 miljoner under första halvåret 2015.

Följande avsnitt av rapporten har uppdaterats men anledning av korrigeringarna:
• Sammanfattning
• Tabell Nyckeldata
• 2.1 Marknadsutvecklingen – abonnemang Mobila samtals- och datatjänster
• 2.4 Internettjänster
• 4.1 Intäkter på marknaden – Mobila samtals- och datatjänster
• 5.2 Marknadsandelar – Mobila samtals- och datatjänster
• 5.3 Marknadsandelar – Bredband