Sök statistik

Sökfunktionen hittar du i menyn under Svensk Telekommarknad.

Sök statistik

Om du är intresserad av att välja ut lite mer i detalj vilken information du vill exportera så är det bra att använda sökfunktionen. I denna kan du välja att få fram information för ett urval av aktörer, perioder och tabeller och exportera dessa till en och samma Excel-fil med en flik för varje aktör och tabell.

Skriv in namnet på önskad aktör i rutan längst upp och välj en eller flera aktörer. Välj sedan det eller de områden du är intresserad av (tabellerna kommer i nästa steg) och välj vilka perioder du vill inkludera i sökningen. Klicka på Fortsätt när du är klar med dina val.

 Sök aktör 

Du kan se vilka val du har gjort genom att välj att visa Sökval.

Visa sökval och välj tabeller

Välj de tabeller du vill se för de valda aktörerna och perioderna och klicka på Slutför.

Beroende på hur många aktörer, perioder och tabeller du valt så tar det olika lång tid att hämta sökresultatet från databasen. Du får nu en lista över alla valda tabeller, en tabell för varje vald aktör. Du kan välja att expandera alla för att se alla tabeller i en lång lista. Du kan också välja att exportera tabellerna till Excel.

Sökresultat

Precis som i de fasta tabellerna kan du även här komma till detaljredovisningen för att visa marknadsandelar. Du kan även se alla dina sökval.