Tabell 26 Abonnemang - uppströmshastigheter

Till förstasidan

Notera att i tabellerna avser 0 ett värde mellan 0 och 0,5. I detaljredovisningen kan du se hela värdet med decimaler, samt marknadsandelar.

För detaljredovisning klicka på info-symbolen ikon info på den raden. Värdena i denna tabell kommer från följande frågor, se referenstabellen.