Tabeller

I delen med tabeller hittar du alla tabeller uppdelade i olika områden. Du kan nå dem på lite olika nivåer. 

Om du klickar direkt på Tabeller i menyn så visas en lista med alla tabeller till höger.

Tabeller på startsidan

Om du expanderar både tabeller och ett område så kan du direkt klicka dig fram till önskad tabell.

Meny expanderad till tabellnivå

Om du expanderar tabeller i menyn så kan du välja att klicka på ett område och då visas den gruppen av tabeller till höger.

Område marknaden för elektronisk kommunikation

 

 

När du är inne i en fast tabell finns det en knapp ”Visa alla tabeller” som snabbt ger dig en möjlighet att byta till en annan tabell.

Knapp Visa alla tabeller

Knapp Dölj alla tabeller

Ovanför tabellen finns flera knappar som möjliggör att visa perioder i omvänd ordning, bara visa helårsdata eller bara visa halvårsdata, eller visa alla perioder. Det finns också en exportknapp för att exportera oformaterad data till Excel.

Om du vill se detaljredovisningen för någon rad i en tabell kan du klicka på Info-ikon-symbolen vid radrubriken. I detaljredovisningen ser du, precis som i gamla portalen, siffror per aktör. Du kan också växla mellan absoluta värden och marknadsandelar, samt sortera på periodkolumnerna för att se exempelvis vilken aktör som har störst marknadsandel för en viss period.