Tabell 5 Intäkter från ett genomsnittshushåll

Till förstasidan

Värdena i denna tabell kommer från följande frågor, se referenstabellen.

PTS har estimerat Bahnhofs intäkter för internetabonnemang via fiber, privat och företag för åren 2015-2019, samt 2021.