Visa marknadsandelar och absoluta värden

Du kan få fram mer detaljerad information om marknadsandelar och absoluta värden per aktör per område på vår statistikportal.

Om du vill se detaljredovisningen för någon rad i en tabell kan du klicka på -symbolen vid radrubriken. Då visas en tabell med marknadsandelar per aktör för det valda området.

Detaljredovisning Detaljredovisning i procent

Du kan växla mellan marknadsandelar och absoluta värden genom knapparna "Visa marknadsandelar" och "Visa absoluta värden" ovanför tabellen.