Tabell 10 Samtrafik i fasta nät

Till förstasidan

Notera att i tabellerna avser 0 ett värde mellan 0 och 0,5. I detaljredovisningen kan du se hela värdet med decimaler, samt marknadsandelar.

Värdena i denna tabell kommer från följande frågor, se referenstabellen.