Prisrapport

Prisrapporten beskriver utvecklingen i Sverige för fast och mobilt bredband samt mobiltelefoni utifrån ett pris- och konsumentperspektiv. Rapporten innehåller även internationella prisjämförelser samt information om trender och affärsmodeller på den svenska marknaden. Rapporten i sin helhet finns att läsa här.

Den senaste prisrapporten genomfördes 2019.