Individundersökning

Sedan 2002 har PTS genomfört en enkätundersökning, tidigare kallad Svenskarnas användning av telefoni och internet – PTS individundersökning men från 2019 kallad Användningen av internet och telefoni i Sverige 2019. Syftet med undersökningen är att ge PTS kunskap om marknaden för elektronisk kommunikation utifrån ett konsument- och efterfrågeperspektiv. Undersökningen omfattar frågor om fast och mobil telefoni, internet och tv.

Den senaste undersökningen genomfördes hösten 2019. 


I rapporten hittar du bl.a. svar på frågor som rör:

• Användning av tjänster
• Byte av operatör
• Problem vid användning av tjänster
• Abonnemangsformer