Mobiltäcknings och bredbandskartläggningen 2023

Post- och telestyrelsen (PTS) ska enligt förordning (2007:951) främja utbyggnad och tillgång till bredband och mobiltäckning. I enlighet med detta genomförs geografisk kartläggning över tillgången till fast och mobil bredbandsinfrastruktur samt mobila taltjänster.


Insamlingen sker genom formell begäran till anmälningspliktiga aktörer samt byanät som omfattas av uppgiftsskyldighet, enligt lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation. Detta innebär att uppgifter samlas in från runt 900 aktörer. All statistik som redovisas för år 2023, återspeglar förhållandet för datumet 1 oktober 2023.

Tabell 1. Övergripande resultat

RAPPORT :  Rapport Mobiltäcknings och bredbandskartläggning 2023

METODBILAGA: Metodbilaga 2023

TABELLBILAGA: Tabellbilaga v.1.0 2023

TOPPLISTA:  Topplista 2023 v.1.0