Om webbplatsen

Om Statistikportalen

PTS statistikportal är under november 2017 uppdaterad med nya funktioner och ny design. Strukturen och sökfunktionaliteten är förbättrad. PTS statistikportal innehåller dataunderlaget och dokument till flera rapporter.

  • Svensk telekommarknad
  • PTS individundersökning
  • PTS prisrapport.
  • PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggningen
  • Nordisk och baltiska telekommarknaden (på engelska).

Om Svensk telekommarknad

Notera att i tabellerna avser 0 ett värde mellan 0 och 0,5. I detaljredovisningen kan du se hela värdet med decimaler, samt marknadsandelar.

För detaljredovisning klicka på info-symbolen ikon info på den raden.