Documents

Latest documents

Rapport - Användningen av internet och telefoni i Sverige 2019 - PTS Individundersökning

Tabeller - Användningen av internet och telefoni i Sverige 2019

Frågeformulär - Användningen av internet och telefoni i Sverige 2019

 

Prior reports

Individundersökning 2017 Sammanfattning

Individundersökning 2017 Rapport

Individundersökning_2015_Sammanfattning

Individundersökning_2015_Rapport

Individundersökning_2015_Tabeller

Individundersökning_2015_Formulär

Individundersökning 2013 Rapport

Individundersökning 2011 Rapport

Individundersökning 2010 Rapport

Individundersökning 2009 Rapport

Individundersökning 2008 Rapport

Individundersökning 2007 Rapport

Individundersökning 2006 Rapport

Individundersökning 2005 Rapport

Individundersökning 2004 Rapport

Individundersökning 2003 Rapport

Individundersökning 2002 Rapport

 

Tables

Individundersökning 2017 Tabeller

 

Individundersökning 2013 Tabeller

Individundersökning 2011 Tabeller

Individundersökning 2010 Tabeller

Individundersökning 2009 Tabeller

Individundersökning 2008 Tabeller

Individundersökning 2007 Tabeller

Individundersökning 2006 Tabeller

Individundersökning 2005 Tabeller

Individundersökning 2004 Tabeller

 

Questionnaires

Individundersökning 2017 Frågeformulär

Individundersökning 2013 Frågeformulär

Individundersökning 2011 Frågeformulär

Individundersökning 2010 Frågeformulär

Individundersökning 2009 Frågeformulär

Individundersökning 2008 Frågeformulär

Individundersökning 2007 Frågeformulär

Individundersökning 2006 Frågeformulär

Individundersökning 2005 Frågeformulär

Individundersökning 2002 Frågeformulär