Undersökning om Fri-TV

Bakgrund och syfte

Post-och telestyrelsen (PTS) har gett Intermetra Business & Market Research Group i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga incidensgraden för fri-TV, det vill säga hur stor andel av de svenska hushållen som enbart har tillgång till fri-TV i sin ordinarie bostad.

Av 1893 genomförda intervjuer har 158 personer uppgett att de enbart har fri-tv i sin ordinarie bostad, vilket motsvarar 8,3 procent och det är en oförändrad andel jämfört med 2017 års mätning (8,3 %). Denna incidensgrad motsvarar cirka 380 000 hushåll (baserat på antalet hushåll i Sverige den 31 december 2017 enligt SCB).

Fri-TV avses de kanaler som kan tas emot via TV-antenn och digitalTV box utan abonnemang. Hushållet ska enbart kunna se SVT:s kanaler (SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen och Kunskapskanalen) samt TV4 och TV6.

Undersökningen är en uppföljande mätning som görs årligen.

För att säkerställa att hushållet enbart har fri-tv ställs frågor om huruvida hushållet tar emot tv-sändningen via antenn, inte har några utgifter för några kommersiella kanaler (utöver TV4 och TV6) och dessutom ställs en kontrollfråga för att säkerställa att hushållet verkligen har fri-TV, ”Kan ni i ditt hushåll se TV3?”.

Läs mer om undersökningen här: Hushållens användning av fri-TV 2018

Föregående års undersökning: Hushållens användning av fri-TV 2017