Tabell 15 Mobila datatjänster

Till förstasidan

Notera att i tabellerna avser 0 ett värde mellan 0 och 0,5. I detaljredovisningen kan du se hela värdet med decimaler, samt marknadsandelar.

För detaljredovisning klicka på info-symbolen ikon info på den raden. Värdena i denna tabell kommer från följande frågor, se referenstabellen.

Ändring: Trafik för mobila datatjänster (Tbyte), varav trafik i 4G-nät för 1H2018: ska ändras från 370 716 till 427 657 Tbyte pga sent inkommen korrigering av Telenor.