Tabell 5 Intäkter från ett genomsnittshushåll

Till förstasidan

Värdena i denna tabell kommer från följande frågor, se referenstabellen.

På Fråga 36: Intäkter (tusentals kronor) från slutkund för aktiva abonnemang till internettjänst fördelat på accessform under 2017 har Telenor rapporterat 280 317 på företag men har i juni 2018 meddelat att det skall vara 153 279. Ändringen ska läggas in i tabellen när PTS fått kompletta uppgifter från Telenor.