Tabell 3 Slutkundsintäkter

Till förstasidan

Notera att i tabellerna avser 0 ett värde mellan 0 och 0,5. I detaljredovisningen kan du se hela värdet med decimaler, samt marknadsandelar.

För detaljredovisning klicka på info-symbolen ikon info på den raden. Värdena i denna tabell kommer från följande frågor, se referenstabellen.

På Fråga 36: Intäkter (tusentals kronor) från slutkund för aktiva abonnemang till internettjänst fördelat på accessform under 2017 har Telenor rapporterat 280 317 på företag men har i juni 2018 meddelat att det skall vara 153 279. Ändringen ska läggas in i tabellen när PTS fått kompletta uppgifter från Telenor.