Hjälp

PTS beskriver utförligt den metodologiska ansats som kartläggningen vilar på i rapporten PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning. Rapporten finner du bland alla Dokument.