Förändringslogg

PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning - logg av ändringar i statistiken

Samtliga förändringar i statistiken från och med publiceringen av den senaste rapportversionen av PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning återfinns nedan.

Förändringar i statistiken som ett resultat av kompletteringar och korrigeringar efter publiceringen av rapporten återspeglas endast löpande i den interaktiva statistikportalen on-line. I den traditionella pappersversionen av rapporten (inklusive pdf-versionen av denna på statistik.pts.se och www.pts.se) uppdateras sådana förändringar endast årsvis i samband med publicering av nya versioner av PTS bredbandskartläggning. För den absolut senaste statistiken hänvisas av den anledningen till statistikportalen on-line.

-------------------------------------------------------------------------------------------------