Förändringslogg

PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning - ändringar i statistiken

Förändringar i statistiken som ett resultat av kompletteringar och korrigeringar efter publiceringen av rapporten återspeglas endast löpande i den interaktiva statistikportalen online. I den traditionella pappersversionen av rapporten (inklusive pdf-versionen av denna på statistik.pts.se och www.pts.se) uppdateras sådana förändringar endast årsvis i samband med publicering av nya versioner av PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning. För den absolut senaste statistiken hänvisas av den anledningen till statistikportalen online.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021

Ändringar efter publicering, 220506: 

Den nya versionen av tabellbilagan och Topplista fiber inkluderar en uppdatering av efteranslutningar samt PTS egen skattning av så kallat homes passed, som påverkar variabeln tillgång till fiber i absolut närhet. Den inkluderar även senare inkommen data från en aktör som påverkar både tillgång till fiber samt fiber i absolut närhet. Uppdateringen innebär en marginell skillnad på nationell- och länsnivå, kan ha mer påverkan på enstaka kommuner. 

Ändringar i samband med kartläggningen 2021
 
Minskning av tillgång fast bredband mm i några kommuner mellan åren 2021 och 2020 beror på förändringar i underliggande data.