Förändringslogg

PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning - ändringar i statistiken

Förändringar i statistiken som ett resultat av kompletteringar och korrigeringar efter publiceringen av rapporten återspeglas endast löpande i den interaktiva statistikportalen online. I den traditionella pappersversionen av rapporten (inklusive pdf-versionen av denna på statistik.pts.se och www.pts.se) uppdateras sådana förändringar endast årsvis i samband med publicering av nya versioner av PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning. För den absolut senaste statistiken hänvisas av den anledningen till statistikportalen online.

-------------------------------------------------------------------------------------------------