Mobiltäckning och bredband

Mobiltäcknings- och bredbandskartläggningen är uppdaterad med data per 1 oktober 2021. 

Uppdatering av Tabellbilagan och Topplista fiber har publicerats den 6 maj 2022. Mer information finns i förändringsloggen.

 

Hur god är bredbandstillgången i Sverige? Var finns bredband med riktigt höga hastigheter? Finns det skillnader i bredbandstillgång mellan olika delar av Sverige? Har vissa kommuner bättre förutsättningar att dra nytta av de tjänster som kan erbjudas via bredband? Hur skiljer sig yttäckningen för mobilt bredband i landet?

PTS kartläggning visar vilka områden – län och kommuner – som har respektive saknar bredband. Här kan du både undersöka enskilda kommuner och län samt göra jämförelser. Kartläggningen innefattar de vanligast förekommande accessteknikerna som erbjuds på den kommersiella marknaden. En uppdelning görs mellan trådbunden (koppar- och fiberbaserade nät) och trådlös teknik (mobilt bredband). Från och med 2016 finns förutom information om tillgången till bredband för hushåll och arbetsställe även uppgifter om hur yttäckningen för mobilt bredband och mobiltelefoni ser ut i Sverige.

Samtliga uppgifter går att extrahera till excel för egna analyser.

Uppgifterna går också att finna i visuell form på Bredbandskartan.