Kontakt

Svensk telekommarknad: Karin Fransén och Anna-Karin Brunberg 

Individundersökningen: Karin Fransén 

Prisrapporten: Elisabeth Häggquist 

Mobiltäcknings- och Bredbandskartläggningen: Elisabeth Häggquist och Jens ingman via ptsbredband@pts.se

Telefon: 08 – 678 55 00

E-post: e-komstat@pts.se och statistik@pts.se