Välj att visa information för hela Sverige eller län och/eller kommun


Välj vilken information du vill   visa
Välj om du vill jämföra med
ytterligare ett område

Jämför med:


 

PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning

Den här sidan redovisar statistik från PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning. Statistiken utgör en sammanslagning av insamlingar som tidigare redovisades separat inom PTS bredbandskartläggning och PTS mobiltäckning.

Innehållet i statistiken är i huvudsak uppdelad i två olika delar. Den första delen innehåller uppgifter om tillgång till fast bredband och telefoni, det vill säga tillgång till bredband och mobiltelefoni där folk bor och arbetar. Den andra delen visar yttäckningen för mobilt bredband och mobiltelefoni, det vill säga användning av bredband och telefoni längs bilvägar, järnvägar, vid fritidshusområden och på andra platser där det inte finns stadigvarande hushåll eller fasta verksamhetsställen.

Välj menyn till vänster för att göra jämförelser mellan län och kommuner, eller hela Sverige. All statistik som visas genom verktyget går också att hitta i tabellbilagan (se länk under fliken ”Dokument”). Där visas uppgifter för alla kommuner och län i ett och samma blickfång. Uppgifterna om fast bredband till hushåll och arbetsställen också att finna i visuell form på www.bredbandskartan.pts.se